10 najlepszych promtów do nauki HTML z ChatGPT

HTML (HyperText Markup Language) jest podstawowym językiem używanym do tworzenia stron internetowych. Znajomość HTML jest niezwykle ważna dla każdego, kto chce projektować i tworzyć własne strony. Dzięki HTML możemy definiować strukturę, treść i układ elementów na stronie. W tym artykule skupimy się na 10 najlepszych promtach do nauki HTML, które mogą pomóc w opanowaniu podstawowych i zaawansowanych technik tworzenia stron internetowych. Co więcej, będziemy korzystać z ChatGPT, aby generować pomocne przykłady i sugestie, które ułatwią naukę i praktykę HTML.

Tworzenie struktury dokumentu HTML

Każdy dokument HTML składa się z kilku podstawowych elementów, które tworzą jego strukturę. W tym promcie przyjrzymy się tym elementom i pokażemy, jak ich używać w celu utworzenia poprawnej struktury dokumentu HTML. Oto kilka przykładów promtów, które możemy wykorzystać:

 1. „Podaj mi kod HTML do utworzenia podstawowej struktury dokumentu.” ChatGPT może wygenerować kod HTML, który zawiera podstawowe elementy struktury, takie jak <html>, <head> i <body>. Dzięki temu będziemy mieli gotową podstawę do dalszej pracy nad naszym dokumentem.
 2. „Wygeneruj sugestie dotyczące dodawania tytułu strony.” Tytuł strony (<title>) jest ważnym elementem dokumentu HTML, który jest wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki. ChatGPT może zaproponować różne sugestie dotyczące dodawania i formatowania tytułu strony, abyśmy mogli wyróżnić nasz dokument.
 3. „Jak utworzyć sekcje w strukturze dokumentu HTML?” ChatGPT może podać wskazówki dotyczące tworzenia sekcji wewnątrz struktury dokumentu HTML. Może to obejmować omówienie elementów takich jak <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> i <footer>, które pozwalają nam logicznie podzielić stronę na różne części.

Przy pomocy ChatGPT będziemy mogli uzyskać kod HTML, który stworzy podstawową strukturę dokumentu, a także sugestie dotyczące dodawania tytułu strony. Dzięki temu będziemy w stanie zrozumieć, jak skonstruować poprawny dokument HTML i nadać mu odpowiednią strukturę.

Tworzenie nagłówków i paragrafów

Nagłówki i paragrafy są kluczowymi elementami w strukturze i organizacji treści na stronach internetowych. W tym promcie skupimy się na roli nagłówków (<h1> – <h6>) i paragrafów (<p>) w HTML oraz na sposobach ich używania i formatowania.

Nagłówki są wykorzystywane do wyróżnienia i hierarchicznego organizowania tytułów i sekcji na stronie. Elementy nagłówków są hierarchiczne, przy czym <h1> reprezentuje najważniejszy i najbardziej znaczący nagłówek, a <h6> najmniej ważny. Przykładowe prompty mogą obejmować:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do utworzenia nagłówka pierwszego poziomu”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące formatowania tekstu w nagłówku drugiego poziomu”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli uzyskać kod HTML do utworzenia nagłówka pierwszego poziomu, który jest najważniejszym nagłówkiem na stronie. Dodatkowo, ChatGPT może dostarczyć sugestie dotyczące formatowania tekstu w nagłówku drugiego poziomu, takie jak zmiana koloru, rozmiaru czcionki czy stylu.

Paragrafy służą do grupowania tekstów w sensowne bloki. Są wykorzystywane do prezentacji akapitów, opisów, treści artykułów i innych elementów tekstowych. Przykładowe prompty mogą obejmować:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do utworzenia paragrafu”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące formatowania tekstu wewnątrz paragrafu”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli uzyskać kod HTML do utworzenia paragrafu oraz sugestie dotyczące formatowania tekstu wewnątrz paragrafu, takie jak zmiana koloru, wyrównanie tekstu czy dodanie wcięć.

Nauka tworzenia czytelnych i estetycznych bloków tekstu na stronie za pomocą nagłówków i paragrafów jest kluczowa dla efektywnego przekazywania informacji i organizacji treści na stronach internetowych. Dzięki współpracy z ChatGPT możemy otrzymać przydatne wskazówki i kod HTML, które pozwolą nam lepiej zrozumieć i praktykować tworzenie struktur tekstu w HTML.

Wstawianie obrazów

W HTML możemy używać tagu <img> do wstawiania obrazów na stronie. Ten tag pozwala nam określić ścieżkę do pliku obrazu oraz dodatkowe atrybuty. Omówimy jego znaczenie i przedstawimy przykłady promtów, które pozwolą nam na naukę wstawiania obrazów w HTML. Oto kilka przykładów promtów:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do wstawienia obrazu z określoną ścieżką”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące dodawania opisu alternatywnego dla obrazu”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli otrzymać kod HTML do wstawienia obrazu na stronie, gdzie będziemy mogli określić ścieżkę do pliku obrazu i inne atrybuty, takie jak szerokość, wysokość czy tekst alternatywny dla obrazu. Ponadto, ChatGPT może dostarczyć sugestie dotyczące dodawania opisu alternatywnego dla obrazu, co jest ważne zarówno dla dostępności, jak i dla optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Tworzenie linków

W HTML możemy używać tagu <a> do tworzenia linków, które prowadzą do innych stron, plików lub lokalizacji na stronie. Ten tag posiada atrybuty, które umożliwiają nam określenie docelowej lokalizacji i dodanie dodatkowych właściwości. Przeanalizujemy znaczenie tego tagu i przedstawimy przykłady promtów, które pozwolą nam na naukę tworzenia linków w HTML. Oto kilka przykładów promtów:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do utworzenia linku do innej strony”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące otwierania linku w nowym oknie”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli otrzymać kod HTML do utworzenia linku, gdzie będziemy mogli określić docelową lokalizację, taką jak URL innej strony. Dodatkowo, ChatGPT może dostarczyć sugestie dotyczące otwierania linku w nowym oknie, co może być przydatne w przypadku linków do zewnętrznych stron lub plików.

Dzięki możliwościom ChatGPT w generowaniu przykładowych kodów HTML i udzielaniu wskazówek, będziemy mogli skutecznie rozwijać nasze umiejętności wstawiania obrazów i tworzenia linków w HTML. To kluczowe elementy projektowania stron internetowych, które umożliwiają wzbogacenie treści i zapewnienie intuicyjnej nawigacji dla użytkowników.

Tworzenie list

W HTML mamy kilka tagów, które umożliwiają nam tworzenie różnych rodzajów list. Tagi <ul> (nieuporządkowana lista) i <ol> (uporządkowana lista) służą do definiowania list, a tag <li> jest używany do definiowania elementów listy. W tym promcie skupimy się na omówieniu tych tagów i pokażemy, jak ich używać do tworzenia różnych rodzajów list. Przykłady promtów mogą obejmować kod HTML do utworzenia nieuporządkowanej listy lub sugestie dotyczące dodawania numeracji do uporządkowanej listy. Oto kilka przykładów promtów:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do utworzenia nieuporządkowanej listy”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące dodawania numeracji do uporządkowanej listy”
 • Przykładowy prompt 3: „Jak użyć tagu <li> do tworzenia zagnieżdżonych list?”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli uzyskać kod HTML do tworzenia różnych rodzajów list, zarówno nieuporządkowanych, jak i uporządkowanych. Dodatkowo, ChatGPT może dostarczyć wskazówki dotyczące dodawania stylów CSS do list, takich jak zmiana typu punktów, dostosowanie marginesów czy dodanie zagnieżdżonych list.

Tworzenie formularzy

Formularze są niezwykle ważnym elementem interaktywnych stron internetowych. W HTML używamy tagu <form> do tworzenia formularzy, a różne elementy formularza, takie jak pole tekstowe, przyciski czy pola wyboru, są definiowane za pomocą innych tagów, takich jak <input>, <textarea> czy <button>. W tym promcie omówimy znaczenie tagu <form> i przedstawimy przykłady promtów, które pozwolą nam na naukę tworzenia formularzy w HTML. Oto kilka przykładów promtów:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do utworzenia pola tekstowego w formularzu”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące dodawania przycisku do wysyłania formularza”
 • Przykładowy prompt 3: „Jak użyć tagu <select> do tworzenia listy rozwijanej w formularzu?”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli otrzymać kod HTML do tworzenia różnych elementów formularza, takich jak pola tekstowe, pola wyboru, przyciski itp.. Będziemy mogli również uzyskać sugestie dotyczące walidacji formularza, jak dodawanie atrybutów wymaganych czy sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych.

Dzięki przykładowym promtom generowanym przez ChatGPT, nauka tworzenia list i formularzy w HTML stanie się bardziej interaktywna i przyjemna. Będziemy mogli eksperymentować z różnymi rodzajami list, stylami i atrybutami formularza, co przyczyni się do rozwoju naszych umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych.

Wstawianie tabel

Tworzenie tabel jest ważnym elementem projektowania stron internetowych, szczególnie w kontekście prezentowania danych w uporządkowany sposób. W HTML używamy tagów <table>, <tr>, <td> i <th> do tworzenia tabel. W tym promcie skoncentrujemy się na tych tagach i przedstawimy przykłady promtów, które pomogą nam w tworzeniu i stylizacji tabel w HTML. Oto kilka przykładów promtów:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do utworzenia prostego układu tabeli”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące dodawania nagłówków do tabeli”
 • Przykładowy prompt 3: „Jak użyć tagu <td> do tworzenia komórek tabeli z łączeniem wierszy lub kolumn?”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli otrzymać kod HTML do tworzenia różnych układów tabeli, włączając w to dodawanie nagłówków, scalanie komórek, zmianę stylów i wiele więcej. ChatGPT może również dostarczyć wskazówek dotyczących dostosowywania szerokości kolumn, dodawania obramowań lub stylizacji tła w tabelach.

Stylizacja elementów HTML za pomocą CSS

CSS (Cascading Style Sheets) jest nieodzownym narzędziem do stylizacji elementów HTML, nadając im wygląd i układ na stronie. W tym promcie omówimy możliwości stylizacji elementów HTML za pomocą CSS i zaprezentujemy przykłady promtów, które pozwolą nam na naukę stosowania różnych stylów. Oto kilka przykładów promtów:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod CSS do zmiany koloru tła elementu”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące dodawania efektów cienia do elementu”
 • Przykładowy prompt 3: „Jak użyć pseudoklas w CSS do zmiany stylu elementu po najechaniu na niego kursorem?”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli otrzymać kod CSS do stylizacji różnych elementów HTML, jak zmiana kolorów, czcionek, tła, marginesów czy dodawanie efektów specjalnych. ChatGPT może również dostarczyć sugestie dotyczące selektorów CSS, hierarchii stylów i różnych właściwości CSS, które można zastosować do dowolnego elementu HTML na stronie.

Wstawianie multimediów

Multimedia, takie jak dźwięk i filmy, są często używane na stronach internetowych, aby wzbogacić treść i zapewnić interaktywność dla użytkowników. W HTML mamy specjalne tagi, takie jak <audio> i <video>, które umożliwiają nam wstawianie dźwięku i filmów. W tym promcie skupimy się na tych tagach i przedstawimy przykłady promtów, które pomogą nam w tworzeniu i dostosowywaniu odtwarzaczy multimediów w HTML. Oto kilka przykładów promtów:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do wstawienia odtwarzacza audio”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące dostosowywania rozmiaru odtwarzacza wideo”
 • Przykładowy prompt 3: „Jak użyć atrybutów <audio> do kontrolowania odtwarzania dźwięku?”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli otrzymać kod HTML do wstawiania i dostosowywania odtwarzaczy audio i wideo na stronie. ChatGPT może również dostarczyć wskazówek dotyczących kontrolowania odtwarzania, dodawania napisów lub podglądu miniaturki wideo.

Zagnieżdżanie elementów i tworzenie zaawansowanych struktur

Jednym z zaawansowanych aspektów HTML jest możliwość zagnieżdżania elementów i tworzenia bardziej złożonych struktur. W tym promcie omówimy możliwości zagnieżdżania elementów HTML i przedstawimy przykłady promtów, które pozwolą nam na naukę tworzenia zaawansowanych struktur na stronie. Oto kilka przykładów promtów:

 • Przykładowy prompt 1: „Podaj mi kod HTML do zagnieżdżania nagłówka wewnątrz paragrafu”
 • Przykładowy prompt 2: „Wygeneruj sugestie dotyczące tworzenia menu nawigacyjnego”
 • Przykładowy prompt 3: „Jak użyć tagu <div> do tworzenia kontenerów i grupowania elementów na stronie?”

Dzięki ChatGPT będziemy mogli otrzymać kod HTML do tworzenia zaawansowanych struktur na stronie, takich jak zagnieżdżanie elementów, tworzenie menu nawigacyjnego, grupowanie elementów w kontenery i wiele więcej. ChatGPT może również dostarczyć wskazówek dotyczących hierarchii struktury, dodawania klas czy identyfikatorów do elementów, oraz tworzenia interaktywnych elementów na stronie.

Podsumowanie

Wykorzystanie ChatGPT jako narzędzia do generowania pomocnych promtów jest doskonałym sposobem na naukę HTML i rozwijanie umiejętności w tworzeniu stron internetowych. Dzięki różnorodnym przykładom promtów, takim jak tworzenie struktury dokumentu, nagłówków, paragrafów, wstawianie obrazów, tworzenie linków, list, formularzy, tabel, stylizacji za pomocą CSS, wstawianie multimediów oraz tworzenie zaawansowanych struktur, można poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie HTML.

Zachęcamy do korzystania z tych promtów i eksperymentowania z różnymi elementami HTML. Nauka HTML pozwoli Ci tworzyć własne strony internetowe, dostosowywać ich wygląd i dostarczać wartościową treść dla użytkowników. Niech ta przygoda z nauką HTML stanie się podstawą dla dalszego rozwoju w dziedzinie projektowania stron internetowych.

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie